Bodymap is een organisatie die scholen en ouders wil stimuleren en motiveren om kinderen, en zeker de kinderen tussen 0 en 8 jaar, optimale kansen te bieden om te spelen en te bewegen.  De leeftijd van 0 tot 8 jaar is een heel belangrijke ontwikkelingsperiode.  Daarom is het van groot belang dat onze kinderen tijdens deze periode een heel rijke stimulerende omgeving aanboden krijgen. Alle leerkrachten binnen onze school volgenden reeds 1 of meerdere leuke, interactieve en wetenschappelijk onderbouwde opleidingen van Bodymap. Op die manier willen we de concrete kennis & tools in onze schoolwerking integreren  om de ontwikkeling van elk kind optimaal te kunnen begeleiden en te stimuleren.

Cruciaal in de werking volgens Bodymap is het werken met  het "Ontwikkelingslab". Dit biedt een kapstok om de bewegingsontwikkeling van kinderen een boost te geven. Vanuit dit "lab" observeren we de kinderen en brengen we hun ontwikkeling in kaart. Zo zien we welke "vaatjes" nog niet volledig zijn gevuld en bieden we oefenkansen op maat van elk kind. Voor elke klas voorzien we ook een bewegingsplan om er preventief voor te zorgen dat alle vaatjes bij alle kinderen gevuld raken. 

Met het 'Ontwikkelingslab' kunnen we  kinderen zo goed begeleiden waardoor heel wat leerproblemen voorkomen kunnen worden.